Close
Виберіть мову
+421 915 543 355
Час роботи кол-центру: понеділок - субота, 8:00 - 18:00. Після 18:00 ви можете написати нам у месенджерах
Подарувати прибирання Подарувати прибирання
Час роботи кол-центру: понеділок - субота, 8:00 - 18:00. Після 18:00 ви можете написати нам у месенджерах
Час роботи кол-центру: понеділок - субота, 8:00 - 18:00. Після 18:00 ви можете написати нам у месенджерах
Подарувати прибирання Подарувати прибирання

Zásady dôvernosti

Verzia 30.06.2023

Na čo slúži tento dokument?

Politika ochrany osobných údajov (PP) je politika, ktorou sa riadime pri spracúvaní osobných údajov o používateľoch webovej stránky whale.sk (ďalej len "stránka"). Rešpektujeme vaše súkromie a tieto PP vysvetľujú, čo sa deje s vašimi údajmi, ktoré od vás zhromažďujeme, keď používate Webovú lokalitu alebo sa zúčastňujete na Dni ochrany osobných údajov.

Začnime základnými informáciami

Osobné údaje (OÚ) - akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Spracovanie osobných údajov - akýkoľvek úkon s osobnými údajmi vrátane ich zhromažďovania, registrácie, zadávania, uchovávania, usporiadania, transformácie, používania, poskytovania, prenosu a zverejňovania, blokovania alebo vymazania.

Súhlas dotknutej osoby - slobodný a jednoznačný prejav vôle používateľa, ktorým dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na stanovený účel.

Oprávnený záujem je jedným z dôvodov spracúvania osobných údajov. Náš záujem vychádza zo záväzku poskytovať kvalitné služby s podmienkou, že záujmy, práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť.

Kto je kto?

Spoločnosť EMFI GROUP, s. r. o. je prevádzkovateľom údajov, t. j. sama alebo spolu s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a poskytuje prístup k osobným údajom.

Na efektívne fungovanie webovej stránky a kvalitnú organizáciu našej práce využívame služby tretích strán, ktoré sú sprostredkovateľom údajov, t. j. fyzickou alebo právnickou osobou, agentúrou alebo iným subjektom, ktorý spracúva osobné údaje v mene správcu údajov. Ide napríklad o hosting údajov, poštové a poštové služby, služby na zber štatistík návštevníkov, služby na prihlasovanie (facebook, google, telegram).

Používateľ je fyzická osoba (dotknutá osoba) vo veku 16 rokov alebo viac, ktorá používa webové sídlo a ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať pomocou údajov uchovávaných systémom spracovania údajov.

Naše základné zásady

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami stanovenými vo všeobecnom nariadení Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). Našou prioritou je ochrana vašich práv a oprávnených záujmov.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú malé časti údajov, ktoré sa generujú a ukladajú vo vašom zariadení (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas návštevy/prehliadania stránok kytt.com.ua. Cookies sa používajú na ukladanie používateľských nastavení, vedenie štatistík a na iné podobné účely. Uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

Lokalizácia a bezpečnosť údajov

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na území Ukrajiny, s výnimkou využívania služieb tretích strán ako spracovateľov údajov, napr. služby Telegram na prihlasovanie, služby Gmail alebo MailChimp na organizovanie poštových zásielok. Prijímame potrebné technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám bez súhlasu používateľa/účastníka v súlade so zákonom.

Osobné údaje detí

Naša webová lokalita je zameraná na čo najširšie publikum, ale nepočítame s deťmi mladšími ako 16 rokov. Nezhromažďujeme žiadne informácie o veku našich návštevníkov. Ak ste však rodič alebo opatrovník dieťaťa, ktorého osobné údaje boli akýmkoľvek spôsobom zverejnené na našej webovej lokalite, okamžite nás kontaktujte a my tieto údaje odstránime.

Aké údaje zhromažďujeme?

Aké: Údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári alebo objednávkovom formulári: meno, e-mailová adresa, ako aj adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, číslo domu, budova, vestibul, poschodie, kód interkomu), účty na sociálnych sieťach alebo messengery (facebook, google, telegram).

Cieľ:

Poskytnúť pohodlný používateľský účet. Automatické doplnenie adresy pri zadávaní novej objednávky.

Zoznam predchádzajúcich objednávok a štatistiky používania radu.

Zasielanie reklamných materiálov.

Dôvod: Súhlas člena

Doba uchovávania: Mená a poštové adresy členov, ktorí si želajú dostávať náš zoznam adresátov, sa budú uchovávať, kým sa člen nebude chcieť odhlásiť.

Čo: Informácie, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie.

Účel: Súbory cookie na štatistické účely. Na zhromažďovanie štatistických údajov používame službu Google Analytics - potrebujeme vedieť, ako sme čítaní a čo musíme zmeniť. Na základe týchto údajov chápeme veľkosť nášho publika a plánujeme zlepšovanie služieb. Pixely Facebooku používame na zohľadnenie správania návštevníkov webových stránok v budúcich reklamných kampaniach. Pozrite si, prosím, tieto informácie:

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google;

Zásady používania súborov cookie na Facebooku;

Základ: Súhlas člena

Doba uchovávania: V súlade s:

Zásady ochrany osobných údajov Google;

Zásady používania súborov cookie na Facebooku;

Odkazy na iné stránky

Stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky alebo vložený obsah, ako sú videá na YouTube, prezentácie SlideShare atď. Pri interakcii s vloženým obsahom môžu externé webové stránky tiež spracúvať vaše osobné údaje. Nemáme kontrolu nad obsahom externých webových stránok a nenesieme za ne zodpovednosť. Tieto webové stránky majú spravidla svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.

Práva používateľov a členov

Máte právo:

  • Zistiť (požiadať), aké vaše osobné údaje ukladáme.
  • Opraviť svoje osobné údaje, ak sú neúplné a/alebo nesprávne.
  • Odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov a požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
  • Podať nám sťažnosť, ak sa domnievate, že vaše práva a záujmy boli porušené. Urobíme všetko pre to, aby sme situáciu napravili.

Aktualizácia našich zásad

V ZP môžeme kedykoľvek vykonať zmeny, na začiatku textu bude uvedená poznámka s uvedením verzie dokumentu a času, od ktorého sú zmeny platné. Pokračovaním v používaní stránky používateľ súhlasí s novými VP a prijíma ich. V prípade nesúhlasu môže Používateľ okamžite odstúpiť od používania Stránok a požiadať o vymazanie svojich VOP.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov a osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese [email protected] Zaväzujeme sa odpovedať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Prístup tretích strán ku korešpondencii je obmedzený a nemôže byť zverejnený bez vášho písomného súhlasu.