Close
Vyber jazyk
Bratislava Bratislava
Slovensko
Bratislava
Ukrajina
Kyjev
Lotyšsko
Riga
Bělorusko
Minsk
Česko
Praha Brno
Spojené státy
New York
+421 915 543 355
Call center working hours: pondělí až sobota, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Darovat úklid Darovat úklid
Call center working hours: pondělí až sobota, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Call center working hours: pondělí až sobota, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Darovat úklid Darovat úklid
Slovensko
Ukrajina
Lotyšsko
Bělorusko
Česko
Spojené státy

Zásady dôvernosti

Verzia 30.06.2023

Na čo slúži tento dokument?

Politika ochrany osobných údajov (PP) je politika, ktorou sa riadime pri spracúvaní osobných údajov o používateľoch webovej stránky whale.sk (ďalej len "stránka"). Rešpektujeme vaše súkromie a tieto PP vysvetľujú, čo sa deje s vašimi údajmi, ktoré od vás zhromažďujeme, keď používate Webovú lokalitu alebo sa zúčastňujete na Dni ochrany osobných údajov.

Začnime základnými informáciami

Osobné údaje (OÚ) - akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Spracovanie osobných údajov - akýkoľvek úkon s osobnými údajmi vrátane ich zhromažďovania, registrácie, zadávania, uchovávania, usporiadania, transformácie, používania, poskytovania, prenosu a zverejňovania, blokovania alebo vymazania.

Súhlas dotknutej osoby - slobodný a jednoznačný prejav vôle používateľa, ktorým dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na stanovený účel.

Oprávnený záujem je jedným z dôvodov spracúvania osobných údajov. Náš záujem vychádza zo záväzku poskytovať kvalitné služby s podmienkou, že záujmy, práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť.

Kto je kto?

Spoločnosť EMFI GROUP, s. r. o. je prevádzkovateľom údajov, t. j. sama alebo spolu s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a poskytuje prístup k osobným údajom.

Na efektívne fungovanie webovej stránky a kvalitnú organizáciu našej práce využívame služby tretích strán, ktoré sú sprostredkovateľom údajov, t. j. fyzickou alebo právnickou osobou, agentúrou alebo iným subjektom, ktorý spracúva osobné údaje v mene správcu údajov. Ide napríklad o hosting údajov, poštové a poštové služby, služby na zber štatistík návštevníkov, služby na prihlasovanie (facebook, google, telegram).

Používateľ je fyzická osoba (dotknutá osoba) vo veku 16 rokov alebo viac, ktorá používa webové sídlo a ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať pomocou údajov uchovávaných systémom spracovania údajov.

Naše základné zásady

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami stanovenými vo všeobecnom nariadení Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). Našou prioritou je ochrana vašich práv a oprávnených záujmov.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú malé časti údajov, ktoré sa generujú a ukladajú vo vašom zariadení (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas návštevy/prehliadania stránok kytt.com.ua. Cookies sa používajú na ukladanie používateľských nastavení, vedenie štatistík a na iné podobné účely. Uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

Lokalizácia a bezpečnosť údajov

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na území Ukrajiny, s výnimkou využívania služieb tretích strán ako spracovateľov údajov, napr. služby Telegram na prihlasovanie, služby Gmail alebo MailChimp na organizovanie poštových zásielok. Prijímame potrebné technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám bez súhlasu používateľa/účastníka v súlade so zákonom.

Osobné údaje detí

Naša webová lokalita je zameraná na čo najširšie publikum, ale nepočítame s deťmi mladšími ako 16 rokov. Nezhromažďujeme žiadne informácie o veku našich návštevníkov. Ak ste však rodič alebo opatrovník dieťaťa, ktorého osobné údaje boli akýmkoľvek spôsobom zverejnené na našej webovej lokalite, okamžite nás kontaktujte a my tieto údaje odstránime.

Aké údaje zhromažďujeme?

Aké: Údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári alebo objednávkovom formulári: meno, e-mailová adresa, ako aj adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, číslo domu, budova, vestibul, poschodie, kód interkomu), účty na sociálnych sieťach alebo messengery (facebook, google, telegram).

Cieľ:

Poskytnúť pohodlný používateľský účet. Automatické doplnenie adresy pri zadávaní novej objednávky.

Zoznam predchádzajúcich objednávok a štatistiky používania radu.

Zasielanie reklamných materiálov.

Dôvod: Súhlas člena

Doba uchovávania: Mená a poštové adresy členov, ktorí si želajú dostávať náš zoznam adresátov, sa budú uchovávať, kým sa člen nebude chcieť odhlásiť.

Čo: Informácie, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie.

Účel: Súbory cookie na štatistické účely. Na zhromažďovanie štatistických údajov používame službu Google Analytics - potrebujeme vedieť, ako sme čítaní a čo musíme zmeniť. Na základe týchto údajov chápeme veľkosť nášho publika a plánujeme zlepšovanie služieb. Pixely Facebooku používame na zohľadnenie správania návštevníkov webových stránok v budúcich reklamných kampaniach. Pozrite si, prosím, tieto informácie:

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google;

Zásady používania súborov cookie na Facebooku;

Základ: Súhlas člena

Doba uchovávania: V súlade s:

Zásady ochrany osobných údajov Google;

Zásady používania súborov cookie na Facebooku;

Odkazy na iné stránky

Stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky alebo vložený obsah, ako sú videá na YouTube, prezentácie SlideShare atď. Pri interakcii s vloženým obsahom môžu externé webové stránky tiež spracúvať vaše osobné údaje. Nemáme kontrolu nad obsahom externých webových stránok a nenesieme za ne zodpovednosť. Tieto webové stránky majú spravidla svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.

Práva používateľov a členov

Máte právo:

  • Zistiť (požiadať), aké vaše osobné údaje ukladáme.
  • Opraviť svoje osobné údaje, ak sú neúplné a/alebo nesprávne.
  • Odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov a požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
  • Podať nám sťažnosť, ak sa domnievate, že vaše práva a záujmy boli porušené. Urobíme všetko pre to, aby sme situáciu napravili.

Aktualizácia našich zásad

V ZP môžeme kedykoľvek vykonať zmeny, na začiatku textu bude uvedená poznámka s uvedením verzie dokumentu a času, od ktorého sú zmeny platné. Pokračovaním v používaní stránky používateľ súhlasí s novými VP a prijíma ich. V prípade nesúhlasu môže Používateľ okamžite odstúpiť od používania Stránok a požiadať o vymazanie svojich VOP.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov a osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese [email protected] Zaväzujeme sa odpovedať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Prístup tretích strán ku korešpondencii je obmedzený a nemôže byť zverejnený bez vášho písomného súhlasu.